Skip to main content

Ondersteuning bij scholing en talentontwikkeling voor kwetsbare en onbemiddelde jongeren in Pakistan

Tijdens onze bezoeken aan Pakistan kwamen wij vaak talentvolle jongeren tegen voor wie het onderwijs ophield voordat zij hoger onderwijs konden volgen. Veelal moesten zij bijdragen aan het gezinsinkomen door op het land of in een fabriek te werken. Met onze stichting willen wij kinderen en jongeren een duwtje in de rug geven door hun onderwijs en bijkomende kosten te financieren. Het doel van stichting ‘De Pastinaak’ is dan ook ‘Het geven van ondersteuning bij scholing en talentontwikkeling voor kwetsbare en onbemiddelde jongeren in Pakistan’.

Wij, Alex Sheerazi en Frans Werter, hebben diepe, sterke wortels in Pakistan. De vader van Alex is afkomstig uit Pakistan en een groot deel van zijn familie woont in de steden Karachi en Lahore. Ook deed hij het doctoraal onderzoek voor zijn studie culturele antropologie in de Pakistaanse provincie Baluchistan. Frans heeft van 1991 tot 1995 gewoond en gewerkt in Pakistan. Na zijn terugkomst in Nederland deed en doet hij er nog veel projecten en bezoekt het land zo’n drie keer per jaar. De eerste opdracht voor ons toenmalige bedrijf Tr3um Advies was, het kan geen toeval zijn, ook in Pakistan.

We organiseerden toen voor het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken een internationale conferentie over de resultaten van een groot ontwikkelingsprogramma. Na de desastreuze aardbeving van 2005 hebben wij bijgedragen aan de herbouw van scholen in het noorden van Pakistan. In totaal zijn met de lokale organisatie Pakistan Village Development Program (PVDP) 15 schooltjes gebouwd.

Wij hebben nog steeds veel vrienden en familie in Pakistan, hebben mooie herinneringen aan het land en de mensen en doen graag wat terug. Dat willen we op een meer gestructureerde manier dan tot nu toe en daarom hebben wij besloten de stichting ‘De Pastinaak’ op te richten. Het anagram was de scherpe lezer natuurlijk al opgevallen.

Doel

Het doel van stichting ‘De Pastinaak’ is ‘Ondersteuning bij scholing en talentontwikkeling voor kwetsbare en onbemiddelde jongeren in Pakistan’.
In hun contacten met Pakistan komen Alex en Frans vaak met mensen in contact die graag hun kinderen goed onderwijs willen verschaffen maar niet de middelen hebben om dit voor elkaar te krijgen. Stichting ‘De Pastinaak’ wil graag de mogelijkheden creëren of faciliteren.

Beleidsplan

Stichting ‘De Pastinaak’ maakt gebruik van onze persoonlijke netwerken. Deze netwerken bestaan uit organisaties en personen waarmee wij in de loop der jaren een stevige relatie hebben opgebouwd. In samenwerking met deze organisaties en personen worden jongeren geïdentificeerd die talentvol en onbemiddeld zijn. Jongeren dus die ondersteuning verdienen. We gaan vooralsnog uit van ondersteuning bij het volgen van hoger onderwijs. Stichting ‘De Pastinaak’ geeft in eerste instantie een financiële bijdrage voor het volgen van onderwijs of cursussen. De bijdrage van de stichting is per aanvraag maximaal €1000,- per jaar.

Criteria

Jongeren die in aanmerking komen moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • jonger dan 25 jaar
  • afkomstig uit families die geen eigen vermogen hebben
  • beschikken over bewezen talent (bijv. hoge beoordelingen in het basisonderwijs)
  • twee referenties van (voormalige) leerkrachten en/of andere personen die zijn/haar talent kunnen inschatten
  • motivatiebrief van de jongere zelf
  • bij meerdere aanvragen gaat de voorkeur uit naar de ondersteuning van meisjes

Voor de aanvraag van ondersteuning ontwikkelt de stichting een aanvraagformulier in het Engels. De gegevens van de aanvraag als mede de criteria worden vooraf zowel gecontroleerd door de netwerkpartners van de stichting als het bestuur van ‘Stichting De Pastinaak’.

‘Stichting De Pastinaak’ verlangt een jaarlijks voortgangsrapportage van de jongere. Daarbij gaat het om behaalde cijfers en diploma’s, alsmede een persoonlijk verhaal over datgene dat de jongeren heeft geleerd of bereikt. Ook deze rapportage wordt gecheckt op waarheid met de netwerkpartners.

Nu de stichting ANBI status heeft gekregen, werkt de stichting met netwerkpartners aan de identificatie van potentiële jongeren die een bijdrage kunnen krijgen.

Financiering

Stichting ‘De Pastinaak’ wordt gefinancierd door giften. Giften zijn afkomstig uit het netwerk van de oprichters dan wel van de oprichters zelf. Dit kunnen bedrijven, organisaties en privépersonen zijn waarmee de stichting contact heeft. Een eerste bijdrage komt uit Buro de Steeg, het gezamenlijke bedrijf van Alex en Frans. Dit bedrag is €10.000.

Organisatie

De bestuurders zijn Alex Sheerazi (voorzitter) en Frans Werter (secretaris/penningmeester) en zijn onbezoldigd. Het bestuur van de stichting komt minimaal één keer per drie maanden bij elkaar om aanvragen te beoordelen en de voortgang te bespreken. Van deze bijeenkomsten worden notulen bijgehouden. Alle aanvragen en rapportages worden in een digitaal archief bijgehouden. De administratie van de stichting wordt uitbesteed aan AVZ Administraties in Wateringen dat ook de administratie van Buro de Steeg bijhoudt.

Jaarrekening 2022
Activiteitenverslag 2022-2023
Werkplan 2024-2029